KỆ CHỨA HÀNG – VÌ SAO PHẢI ĐÂU TƯ KỆ CHỨA HÀNG HIỆU QUẢ ?

Việc thiết kế và và quản lý kho hàng tối ưu, cũng như chi phí đầu tư hiệu quả cho hệ thống kho kệ chứa hàng giúp doanh nghiệp giảm các rủi ro về tài chính cải thiện công việc hiệu quả, tăng sức canh tranh trong mọi xu thế của thị trường.

Không những thế, ngay nay chi phí thuê mặt bằng và chi phí đầu tư hệ thông kho kệ là hai khoang đâu tư lơn mà bạn phải tính toán. Trong khi đi thuê nhiều mặt bằng chi phí rất nhiều và việc quản lý của bạn gặp rất nhiều khó khăn.

Bạn chỉ đầu tư vào hệ thông kệ thì có thể sử dụng 15-20 năm, phương pháp quản lý khoa học, ứng dụng công nghệ và phần mềm quản lý để nâng cao hiệu quả công tác, tặng sức cạnh tranh.

Bạn xác định tầng xuất hoạt động mong muốn, chúng tôi giúp bạn bố trí lắp đặt hàng tăm, hàng ngàn pallet trên hệ thống kệ chứa hàng hoạt động an toàn và hiệu quả.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giải pháp tốt cho việc đầu tư của bạn.

Http://www.DangThanhLong.com/ Http://www.KeThepDaiAn.com

Advertisements

BẢO QUẢN HÀNG HÓA TRONG KỆ CHỨA HÀNG DỄ HAY KHÓ ?

1. Chỉ dẫn hàng hoá:
– Tất cả các hàng hoá không thể nhận diện được như không có nhãn của nhà sản xuất hoặc có nhưng không thể đọc bằng tiếng Việt thì cần dán nhãn hàng hoá để mọi người đều dễ nhận biết.
– Nhãn hàng hoá gồm các nội dung sau: mã hàng hoá, tên hàng hoá, ngày nhập.
– Hàng hóa lưu trữ là tài sản quý giá, có giá trị đặc biệt đối với cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức. Vì vậy phải được bảo quản an toàn tuyệt đối theo đúng những yêu cầu, quy định.
– Bảo quản hàng hóa lưu trữ là quá trình áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn và kéo dài tuổi thọ lưu trữ.
2. Quy định sắp xếp hàng hoá.
– Thủ kho phải lập sơ đồ kho và dán ngay ngoài cửa. Khi phát sinh hàng hoá mới hay thay đổi cách sắp xếp thì thủ kho phải cập nhật vào sơ đồ kho (sơ đồ kho phải ghi rõ ngày cập nhật).
 Các Giá Để Hàng trong kho được ký hiệu thành, A, B, C, D….tầng 1 của kệ A là A1, tầng 2 là A2….Nhãn dán chỉ vị trí của từng ô trong kệ phải có mũi tên chỉ vị trí tương ứng
– Thủ kho chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm soát việc xếp dỡ hàng hoá trong kho.
– Thủ kho phải bảo đảm rằng các công cụ và cách thức xếp dỡ được sử dụng là phù hợp và không làm tổn hại đến sản phẩm được xếp dở.
– Chỉ có thủ kho mới có quyền đưa hàng hoá vào hay chuyển dịch chúng từ các vị trí trong kho, trừ những cá nhân được uỷ quyền.
– Trước khi nhập hàng, kho có trách nhiệm sắp xếp mặt bằng sạch sẽ và ngăn nắp gọn gàng.
– Hàng hoá trong quá trình xếp dỡ, di chuyển phải nhẹ nhành tránh va chạm, đổ vỡ …
– Các khu vực dễ có nước mưa hắt khi mưa lớn phải để hàng hoá trên palet hoặc kê trên cao (tối thiểu 30 cm so với mặt đất).
– Hàng hoá sau khi xuất xong phải được thu xếp gọn gàng, để nơi để cho loại hàng hoá khác, các loại hàng hoá dư phải để vào khu vực riêng.
3. Bảo quản hàng hoá.
– Với các loại hàng hoá có chỉ dẫn bảo quản trên bao bì thì phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
– Đối với các loại thực phẩm, gia vị mau hư hỏng, Thủ kho phải trao đổi với nhân viên mua hàng và bộ phận sử dụng để có biện pháp bảo quản phù hợp.
– Tất cả các hàng hoá dễ bị hư hỏng thuộc loại thực phẩm phải quản lý theo nguyên tắc FIFO.